Nieuwetijdskinderen of Indigo kinderen

Nieuwetijdskinderen of Indigo kinderen zijn wijs, intuïtief en overgevoelig.

Zij dragen kenmerken … die om specifieke aandacht vragen. Hun aanpassen gebeurt op een andere manier en daarom hebben ze een specifieke begeleiding en natuurlijke omgeving nodig.

Bij autistisch gedrag gaat de innerlijke gedachtewereld van het kind zijn eigen gang waardoor er niet veel aandacht aan de omgeving wordt besteed. Het afweren van een vreemde wereld waar men zich niet zo goed voelt legt vele impulsen stil. Het stimuleren van beide hersenhelften en het activeren van cellen dient om oriëntatie in de buitenwereld aan te kunnen. Een groter gedeelte van de hersenen wordt geprikkeld door sonor tonen die door de dolfijnen worden aangewend om contact met elkaar te houden. Door deze stimulatie wordt door het zwemmen met dolfijnen interesse voor het leven gestimuleerd en achterstand te wijten aan een buitensluiten van de werkelijkheid en het niet horen, zien, aanvoelen van wat er bij de ontwikkeling hoort in te halen.

Bij hyperactieve kinderen brengt het meer rust en vertrouwen. Deze kinderen vertonen gedragsmoeilijkheden uit extreme nervositeit en hun aanpassingsmoeilijkheden worden erger omdat de maatschappij niet de nodige ruimte voor zelfontwikkeling biedt. Deze meestal zeer intelligente kinderen worstelen met hun eigen ik, met hun omgeving. Door onvoldoende schoolresultaten voelen ze zich snel dom en weinig zeker van zichzelf. Daarbij kennen ze hun grenzen niet want ze hebben geen weet van de wetten van deze planeet en voelen zich nergens bijhorend. Ze bezitten een enorme kennis en kunnen deze niet gebruiken omdat ze niet gegrond geraken. Zichzelf overwinnen en met de dolfijnen in zee gaan waar er geen grenzen heersen en die zij, uit levensbelang wel moeten neerzetten tijdens hun uitstap, zijn therapeutisch gezien van grote waarde. Creatief vorm geven aan eigenliefde, eigenwaarde verhogen en het "ik kan niet" verbannen met deze prachtige dieren in de natuur zijn daarom belangrijk. Veel nieuwe tijdskinderen komen bijzonder agressief, woedend en egoïstisch om de boeg. Door het voorbeeld van de leefwereld van de dolfijnen die in vrede leven met hun omgeving leren ze zich te gedragen in de aanwezigheid van anderen. Depressieve kinderen kan al heel snel optreden zonder dat er hier herkenbare aanduidingen zijn. Bijzondere signalen opvangen is daarom belangrijk. De overgevoeligheid aan licht, geluid,voedsel,personen zijn de onzichtbare oorzaken. De weigering om nog naar school te gaan,ziek worden, huilen en schreeuwen is de eerste verdediging. Later volgt het slecht presteren, het niet aankunnen van de leerstof,de schoolmoeheid en de uiteindelijke depressie, zoals die gekend is.Ook drugs, uitbundig uitgaan en zelfdoding zijn niet te ontkennen gevolgen van een langdurige depressieve toestand. Het overlevingsmechanisme zet zich in werking om zichzelf te verdedigen tegen de buitenwereld die niet begrepen wordt. Het is dus belangrijk dat deze overgevoeligheid opgevangen wordt. Het contact met deze waterwezens , de dolfijnen en andere in hun natuurlijke omgeving leveren positieve resultaten op. De levenslust, het speelse van deze dieren zal hen vlug kennis laten maken met het blije gevoel in hun, dat op bijna geen andere manier bij hen in te voeren is. Reeds vele experimenten met dolfijnen zijn mij ter kennis gebracht en de resultaten zijn verbluffend.

Tot op heden heb ik meerdere nieuwe tijdskinderen bij de dolfijnen gebracht..
Deze wonderbaarlijke kinderen zijn afgestemd op de trilling van dolfijnen en zijn heel gevoelig voor de omgeving waar ze zich in bevinden. Het is goed voor hen regelmatig in de aanwezigheid van dolfijnen te vertoeven om zich in deze frequenties te herladen.
Dolfijnen hebben de kracht om door trillingen negatieven gevoelens om te zetten in positieve gevoelens. Dit zijn beslissende factoren voor ons geestelijk en lichamelijk evenwicht. In onze hersenen geven neuropeptiden prikkels door aan receptoren die dan door onze zenuwbanen stromen.
Deze neuropeptiden worden door omgang met dolfijnen in hun natuurlijke omgeving gestimuleerd.
Een tijd geleden kwamen Kim, nu 18 jaar, en haar moeder op mijn pad. Intussen zijn ze al 3 keer met mij meegereisd naar de dolfijnen, sindsdien zijn we onafscheidelijk verbonden in het dolfijnen hart.
Kim is zo'n kind,  is hooggevoelig en heeft een ongeneeslijke ziekte.
Kim heeft namelijk cystic fibrosis ofwel mucoviscidose. Er gaat iets mis bij de aanmaak van slijm, in bijvoorbeeld de longen, de darmen, de alvleesklier en de lever. Tevens is het extreem hard en zout waardoor het zich vooral in de longen ophoopt. Deze ophoping veroorzaakt longontstekingen en terugkerende luchtwegeninfecties. Hierdoor neemt bij Kim haar longinhoud steeds verder af en zal ze hier uiteindelijk aan overlijden. Sinds Kim zwemt met dolfijnen heeft haar lichamelijke conditie aanzienlijke vooruitgang geboekt.
Haar openheid, directheid, helderheid en liefde voor de dolfijnen hebben mijn hart geraakt. Ze is een geschenk van de natuur een voorbode voor een nieuw begin!

In liefde en eenvoud

Ocean

Ocean • [email protected] - copyright © 2022