Zwemmen met dolfijnen

Zwemmen met dolfijnen in hun natuurlijke omgeving?

Water heft de zwaartekracht op en helpt je te ontspannen en stress weg te nemen. Al zwemmend in zee kan je energetisch enorm opladen en vooral in een gebied waar dolfijnen veelvuldig voorkomen, door de geladenheid van het magnetisch veld van deze plaatsen. Als je met dolfijnen zwemt, onderga je dezelfde fysiologische veranderingen als bij een diepe meditatie.

Dolfijnen stimuleren en herstellen ons natuurlijk evenwicht dat noodzakelijk is om in goede gezondheid te kunnen leven.

Ze komen naar de mens toe omdat ze dat zelf willen, ze zijn zuivere kanalen van een hogere orde en slagen er op een of andere manier in om feilloos de fysieke en psychische toestand van hun menselijke zwemgenoot te registreren.

Ze stemmen af op onze oorspronkelijke frequentie en openen zo de juiste deur in onszelf om ons dichter bij onze ware aard te brengen. Mijns inziens is het onze taak op aarde de taal van het hart te cultiveren waar dolfijnen een ultieme sleutel voor zijn.

Ze brengen ons naar de wezenlijke stilte waarin de taal van het hart kan ervaren worden om ons zo terug te brengen naar een leven in "WAARHEID, EENVOUD en LIEFDE" als enige werkelijkheid.

Dolfijnen zijn als het ware een levende bibliotheek van geconcentreerde energie, bij wie informatie uit het verleden, het heden, en de toekomst in het erfelijk materiaal is vastgelegd, om deze kennis rechtsreeks naar het hart van de mens over te dragen.Hun onvoorwaardelijke liefde heeft een genezende werking op de mens en stimuleert ons immuunsysteem. Daarom is het zeker niet verwonderlijk dat dolfijnen de kracht bezitten te genezen. Voorwaardelijke liefde kan de oorzaak zijn van depressies, maakt de mens onzeker en daardoor meer vatbaar voor emotionele manipulatie. Dolfijnen werken sterk in op emotioneel vlak en zijn katalysatoren om onverwerkte trauma’s te verwerken.

Iedere ontmoeting brengt iets bijzonders. In de buurt van dolfijnen besef je dat er geen "ik" is, geen "hij", er is alleen Eenheid. De weerspiegeling van jezelf in hen maakt dat je jezelf kunt openen en van iedere levensvorm kunt houden vanuit een kinderlijke vrijheid. Zwemmen met hen geeft een bevrijdend gevoel in volle acceptatie van jezelf, waar je volledig mag en kunt zijn. Mij wijzen dolfijnen steeds meer de weg naar ontsluiering, zelfkennis en dus ook naar onze oorsprong. Hoe dikwijls ik mijn richting probeer te wijzigen om meer landwaarts te gaan, toch word ik steeds weer de oceaan ingelokt. Er werd me al meermaals gezegd dat ik een dolfijn ben, wel ik begin het zelf te geloven. Het leven gaf mij zeker een verkeerd jasje toen ik geboren werd. Dolfijnen helpen ons groeien, een dans in het licht in een sfeer van vreugde en spel. Kortom het is een ervaring die je leven verandert !

Zwemmen met Dolfijnen - video

Ocean • [email protected] - copyright © 2022